Електронний засіб навчального призначення (ЕЗНП) — електронний мультимедійний підручник «Віртуальна хімічна лабораторія. 11 клас» розроблено відповідно до програми хімії (академічний рівень).
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Від 22.04.13  №1/11-7323
ЕЗНП відповідає хронологічній схемі вивчення основних класів органічних сполук та ролі хімії в житті суспільства, та включає в себе 22 лабораторних досліди та 3 практичні роботи. ЕЗНП адаптовано для використання як на персональному комп’ютері для самостійної роботи учня (персональна версія), так і в комп’ютерній мережі навчального закладу для колективної форми навчання(мережева версія), проведення контролю знань*.

 
Top